Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

KURUM ANLAŞMASI OLAN ÜYELERİMİZİN YIL SONU FATURA SONLANDIRMA İŞLEMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Vergi Usul Kanunu’na bağlı 336 ve 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de; eczanelerle sözleşme yapan kamu kuruluşları (SGK,medical malzeme, cezaevi ,askeriye, yurtdışı, suriye reçeteleri vb...) ile sınırlı olmak üzere;

bu kurumlarla anlaşmalı eczanelerce,

söz konusu Kuruma ay sonunda tek bir fatura düzenlenebilmektedir.
Yani; sadece eczaneler bu kurumlara aylık fatura kesme ayrıcalığına sahiptir. 

Ayın ilk(1.) gününden son (31.) gününe kadar eczanelere gelen reçeteler, o ay sonunda ve en geç ayın en son günü fatura edilebilmekte ve SGK tarafından da bu konu titizlikle takip edilmektedir
.


KDV mükellefi ve Vergi dairesine bağlı olduğumuz için; reçete bedellerini içeren faturalar, ay sonu itibariyle mutlaka her ay sonu kesilmek zorundadır.

Özellikle yıl sonları (eczanelerin yıllık satış hasılatlarının doğru belirlenmesi amacıyla) aralık ayında verilen reçetelerin silinerek, yeni yılın ocak ayına kaydırılıp kaydırılmadığı, silinip tekrar kayıtların yapılıp yapılmadığı sistemden takip edilmektedir.

SGK ve diğer kamu kuruluşları, Medula sistemi üzerinden bu işlemleri titizlikle takip etmekte ve mevzuata aykırılığını tespit ettiği konularda hem sözleşme hükümleri çerçevesinde kendileri işlem başlatmakta, hem de Maliye Bakanlığı’na bildirim yapmaktadırlar.

Aksi bir işlem tespitinde; KDV cezası ve vergi cezası olarak karşımıza çıkacaktır.
Bu yanlış yıl sonunda yapılmış ise “ek beyannamme ve vergi cezası” da artı olarak karşımıza çıkacaktır.

Ayrıca kurum iskontosunu değiştirecek şekilde bir tutar ise; iskonto kadar kurum zararı ve faizi ceza olarak kesilecektir. Aynı şekilde 25-75 kuruş farkı oluşmuşsa, hesaplanarak faizi ile birlikte kesilmek üzere karşımıza çıkacaktır.

Bu sebeplerden dolayı;
Aralık 2017 reçetelerinin, 31 Aralık 2017 tarihli fatura keserek kuruma teslim edilmesi gerektiği;

Reçetelerin (özellikle hatalı olmayanlarının); silinip tekrar (yani Ocak ayına) kayıt yapılmamasına azami dikkat edilmesi;

Reçete kontrollerinizde hata tespit edilip, silinmek ve yeniden kayıt edilmek zorunda kalınan reçetelerin, hatalı reçete çıktılarının saklanması; 

Cezai, hukuki ve mali yönlerden mağduriyetler yaşamamak için bahsettiğimiz bu konulara titizlik gösterilmesi gerektiği;
hususlarında dikkat etmenizi önemle bilgilerinize sunarız.

 

Okunma Sayısı: 723
Yayın Tarihi: 29/12/2017 14:42