Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

ECZANE MEDIKAL REÇETELERININ HAZIRLANMASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

 

 

MEDİKAL REÇETELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 

 

(İNCELEMELERDE EKSİK BULUNAN HUSUSLAR)

 

 

1-Reçete arkasına sözleşme eki Ek-6/7 deki kaşe basılarak istenen bilgiler “SUT kodu” da dahil eksiksiz yazılmalıdır.

 

 

EK-6/7

   

 

2- Kaşedeki bilgilerin eksik olması iade sebebidir.Reçete iadesi durumunda eczanede saklanması gereken “MEDULA sisteminden alınan Hasta İşlem Formu (Ek-6/4)” istenmektedir.

 

 

Bu nedenle “Hasta İşlem Formu(Ek-6/4)”  medikal reçeteye eklenmemelidir.İade durumunda istenilecektir.

 

 

Not:MEDULA sisteminden alınan Hasta İşlem Formu (Ek-6/4) hasta/hasta yakınına imzalatılarak Kurum tarafından yapılan inceleme denetimlerde ibraz edilmek üzere saklanır.

 

 

 

EK-6/4

 

HASTA İŞLEM FORMU

 

                                                                                                                           

 

3-Reçete arkasında eczacının kaşesi ve imzası olmalıdır.

 

 

4-“İcmal listeleri” ve “medikal fatura hakkında yazıları” kaşeli ve imzalı olmalıdır.

 

 

5-Sürekli kullanım gerektirmeyen malzemeler için RAPORUN ASLI  konulmalıdır. Sürekli kullanım gerektiren(Hasta alt bezi vb.) malzemeler için ise raporun “ASLI GİBİDİR”onaylı nüshası eklenmelidir.

( raporun reçetesini yazan hekim veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz edilir.)

 

 

6-Hazır protez/ortez için verilen malzemeler kadar barkod eklenmelidir.

 

 

a-Barkodlara ait ÜTS (Ürün Takip Sistemi) üzerinden alınan belgeler konulmalı,

 

 

b-Bu ürünlere ait bayilik belgesi eklenmeli,

 

 

c-ÜTS sistemine girildiğinde , “sterilitesi bozulacak bilgisi bulunan malzemeler” için barkod eklemeye gerek yoktur.Ancak reçete arkasına barkod numarası ile birlikte, “barkod çıkarıldığında sterilizasyonu bozulur” ibaresi yazılıp imzalanmalıdır.

 

ECZANE MEDIKAL REÇETELERININ HAZIRLANMASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

 

Eczaneler, medikal reçetelere ait her bir gruba (1.grup, 2.grup, 3.grup) dönem sonlandırma ve faturalandırma işlemi (Fatura tarihi ilgili ayın son günü olmalıdır.) yaptıktan sonra aşağıdaki şekilde evrakları düzenleyeceklerdir.

 

    1.grup (Tıbbi malzeme) 2.grup (Hasta alt bezi)  ve 3.grup (Hazır protez/ortez) reçeteler için ayrı ayrı  fatura kesilerek her bir gruba ait evraklar  3 nüsha olarak aşağıdaki şekilde  hazırlanacaktır. Sistemden alınan tüm çıktılar kaşe/imza yapılmalıdır.

 

 

600

 

600

600

 

 

Her bir grup ayrı telli dosyaya konularak telli dosyanın üzerine Eczane sicil numarası,ait olduğu ay, evrak referans no, fatura numaraları yazılır.

 

    Her bir grup için hazırlanan telli dosyada 3 adet şeffaf dosya olacak olup birinci şeffaf dosyaya 1.nüsha evraklar, ikinci şeffaf dosyaya 2.nüsha evraklar, üçüncü şeffaf dosyaya 3.nüsha evraklar ve  icmal listesindeki sıraya göre dizilmiş reçeteler  konulacaktır. Reçete sayısı fazla olduğu durumda klasör kullanılabilir.

 

     Medikal reçetelere ait evraklara 01.01.2018 tarihinden itibaren REÇETE KABUL servisinden evrak kayıt numarası verilecektir. Evrak kayıt numarası alındıktan sonra 1. Katta bulunan Eczane Medikal Sözleşme ve Ödeme Servisinde  medula kabul işlemi yaptırılıp bu birime teslim edilecektir.

 

     Reçeteler Kuruma teslim edilmeden önce ekteki dilekçe bilgisayar ortamında doldurulup her bir grup için iki kopya olmak üzere toplamda altı adet hazırlanacaktır. (Sadece bir grup doldurulduğunda iki nüsha yetecektir).

 

600

 

 

 ECZANE SÖZLEŞMESİ DÖNEM FATURA TESLİM ÜST YAZISI TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 18027
Yayın Tarihi: 14/05/2018 10:46