Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

2019 YILI TARTI ALETLERİ ve KÜTLE SETLERİ MUAYENE/KALİBRASYON İŞLEMLERİ

 

Bilindiği üzere, 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130904-5.htm) doğrultusunda eczanelerimizde kullandığımız hassas terazilerin periyodik muayene işlemleri yetkili özel kalibrasyon merkezlerine verilmiştir. Yönetmelik gereği tartı aletlerinin ve -varsa- kütle setlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılması gerekmektedir.

 

Hassas terazilerimizin merkez ve Gebze bürolarımızda yapılacak muayeneleri için bu sene de FS Otogaz ve Metroloji Hizmetleri firması ile anlaşılmıştır. Kütle setleri ise geçen yıl olduğu gibi T.C. Kocaeli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde muayene edilecektir. Bu seneki tartı aleti ve kütle seti kalibrasyonu işlemleri aşağıdaki gibi olacaktır;

 

TARTI ALETLERİ

 

 - Ek-1’ de yer alan hizmet talep formunun kaşe ve ıslak imzalı aslının 15 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza veya Gebze büromuza iletilmesi gerekmektedir.

 

 - Hassas terazilerin periyodik muayene işlemleri Mart ayı içinde Oda binamız ve Gebze temsilcilik büromuzda yapılacaktır. Yönetmelikteki değişikliklerden dolayı günde 25 teraziden fazlası muayene edilemediğinden, muayene tarihleri gelen talepler doğrultusunda belirlenecek ve üyelerimize daha sonra duyurulacaktır.

 

 - Muayene işlemleri için ödenecek ücret firma tarafından muayene işlemi sırasında “nakit olarak” tahsil edilecektir. Bakanlığın resmi gazetede belirlediği ücret ( II ) sınıf tartı aletleri için 68,40 TL + KDV dir.

 

 - İşlem sırasında ıslak imza alınması zorunluluğundan dolayı terazileri eczacılarımızın kendilerinin getirmeleri gerekmektedir. Üyelerimizin terazileri ile beraber eczane kaşesi ve bir önceki periyodik muayene formunu da getirmeleri gerekmektedir.

  

KÜTLE SETLERİ 

 

- Üyelerimiz beher kütle seti için Kocaeli Ziraat Bankası Merkez Şube 1000-5597 (IBAN: TR07 0001 0001 6300 0010 0055 97) no’lu hesaba KOCAELİ DEFTERDARLIĞI adına 74,20 TL yatırmalı, makbuzun açıklama kısmında “eczane adı”na ek olarak“600.03.02.13 ölçü ayar hizmetleri gelirleri hesabına kaydedilmek üzere” ibaresi yer almalıdır.

 

- Üyelerimizin;

 

1) Yukarıdaki dekontun aslı,

2) Kütle seti (üzerlerinde eczane adı ve bulunduğu ilçe mutlaka  yazılı olacak),

3) Ek-2’deki dilekçenin kaşeli ve ıslak imzalı aslı,

4) Bir önceki dönem muayene belgesi

ile 15 Şubat 2019 Cuma tarihi mesai saatine kadar Odamıza veya Gebze büromuza müracaat etmeleri gerekmektedir.

  

- Kütle setleri ve ilgili evrak İlgili yönetmelik gereği muayene edilmek üzere toplu olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Buradaki işlemin on güne kadar uzayabileceği bildirilmiştir.  

 

- Kütle setlerini kendi muayene ettirmek isteyen üyelerimizin, setleri yukarıda bahsedilen evrakla beraber Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ ne 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar götürmesi gerekmektedir.

  

Not: Kalibrasyon dışı çıkan ağırlıklara müdürlük el koyabilmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı olmayan elektronik terazilerin eczanelerde tespiti veya terazilerin kontrolünün zamanında yapılmaması terazinin ederinden büyük para cezaları ile sonuçlanacağından üyelerimizin konuya gereken dikkati göstermeleri rica olunur.

   

Ek-1 (FS Hizmet talep formu) İndirmek İçin Tıklayınız

 

Ek-2 (Müdürlük muayene dilekçesi) İndirmek İçin Tıklayınız 

Okunma Sayısı: 797
Yayın Tarihi: 30/01/2019 10:38