Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

MALİYE BAKANLIĞI'NIN, ÇÖLYAK HASTALARININ KULLANDIĞI ÜRÜNLER HAKKINDA YAYIMLADIĞI DUYURU

MALİYE BAKANLIĞI'NIN, ÇÖLYAK HASTALARININ KULLANDIĞI ÜRÜNLER HAKKINDA YAYIMLADIĞI DUYURU
 

37.A.00.005661
04.05.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.05.2011 tarih ve 5354 sayılı “Çölyak Hastalarının Kullandığı Ürünler Hakkında Duyuru” ile,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler ile, genel sağlık sigortalısı hak sahipleri için doğuştan metabolik hastalıklarda kullanılan ürünler ve çölyak hastalarının kullandığı ürünler için başlatılan aylık nakdi ödeme uygulaması hakkında Bakanlıklarına yapılan müracaatlardan, bu uygulamanın yeşil kart verilen hak sahipleri için de uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddütler oluştuğunun anlaşıldığı belirtilerek,

Yeşil kart uygulamasının, ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinin Devlet tarafından karşılanması amacıyla yürürlüğe konulduğu ve söz konusu kişiler için nakdi bir ödeme öngörülmesinin, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ve organizasyon yapısı değerlendirildiğinde mümkün görülmemesinden ötürü, yeşil kart verilen hak sahipleri için, metabolik hastalıklarda kullanılan ürünler ile çölyak hastalarının kullandığı ürünlerin, nakdi ödeme yapılmaksızın, reçete karşılığı ödenmeye devam edileceği ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, MEDULA provizyon sisteminde münhasıran yeşil kart verilen hak sahiplerinin söz konusu ürünlere ait reçetelerinin kayıt edilerek provizyon onayı alınması uygulamasının devam ettirilmekte olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün duyurusu için tıklayınız...

 

Okunma Sayısı: 2373
Yayın Tarihi: 04/05/2011 15:01