Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

İlaç Fiyatlari Hakkinda Tebliğ (Mülga)

İLÂÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ (MÜLGA)

(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 16.01.1985 Sayı: 18637)

Resmi Gazete' de yayımlanan ilâç Fiyatları Hakkında Tebliğ 'in 11 inci maddesi ile yürürlülükten kaldırılmıştır. (R.G Sayı: 22391 Tarih: 01.09.1995

Okunma Sayısı: 2467
Yayın Tarihi: 23/04/2013 10:03