Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

Türkiye'De İmâL Edilen Tibbi Ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar Ve Kodeks Ampullerinin Fiyatlarina Dair Karar

TÜRKİYE'DE İMÂL EDİLEN TIBBİ ve İSPENÇİYARİ MÜSTAHZARLARLA GALENİK PREPARATLAR ve KODEKS AMPULLERİNİN FİYATLARINA DAİR KARAR

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 84/8845 Karar Tarihi: 4.12.1984
(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 28.12.1984 Sayı: 18619)

1. ilâç imâlatçıları tespit ettikleri satış fiyatlarını, ilacı piyasaya arz etmeden on iş günü önce, ilâç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler.
2. Bakanlık imâlatçı tarafından beyan edilen fiyatı yukarıda belirtilen süre içinde red etmediği takdirde yeni fiyat yürürlüğe girer.
3. ilâç imâlatçılarının yıllık kârı firmanın yıllık satış gelirinin (*1) %15'ini, münferit ilâçlar için ise yıllık satış tutarının (*2) %20''sini geçemez. Depocu satış fiyatı imâlatçı satış fiyatına azami %9, perakendeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına azami %25 ilave edilerek bulunur.
4. Bakanlık yurt içinde üretilen ilâç fiyatlarının tüketiciye makûl bir seviyede intikalini sağlamak amacıyla dış ülkelerden müstahzar ithâli için gerekli tedbirleri alır. ithâlatçı satış fiyatı ithâlat maliyetine azami %14 kâr ilave edilerek bulunur. Depocu ve perakende satış fiyatları ise 3. maddedeki nisbetlerle aynidir.
5. Bakanlar Kurulu'nun 29/03/1972 tarih ve 7/4129 sayılı ve 11/03/1983 tarih ve 83/6167 sayılı kararları yürürlülükten kaldırılmıştır.
6. Bu kararı uygulaması ile ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir.
7. Bu karar 01/01/1985 tarihinde yürürlüğe girer.
Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür

Okunma Sayısı: 2367
Yayın Tarihi: 29/04/2013 13:30