Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

Türk Eczacilari Birliği Yönetmeliği

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Yayim Tarihi: 16.04.1996 Sayi: 22613)
(Resmi Gazete Yayim Tarihi: 02.10.1995 Sayi: 22422)

(2 Ekim 1995 tarih ve 22422 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Türk Eczacilari Birligi ve Eczaci Odalari Teskilat, Çalisma Usul ve Esaslarina Dair Yönetmeligin adi \'\'Türk Eczacilari Birligi Yönetmeligi\'\' olarak degistirilmistir. R.G: Tarih: 16 Nisan 1996 sayi:22613 Md.1)

BiRiNCi BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeligin amaci 6643 sayili Yasanin 2 inci maddesine göre Eczaci Odalari, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divani ve Büyük Kongreden olusan Türk Eczacilari Birliginin teskilât, çalisma usul ve esaslari ile Birlik organ ve görevlerinin yetki, görev ve sorumluluklarini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bu yönetmelik Türk Eczacilari Birligini olusturan Eczaci Odalari, Merkez Heyeti, Yüksek Haysiyet Divani ve Büyük Kongre ile Eczaci Odasi ve Merkez Heyeti Denetleme Kurullari ve ülke genelindeki eczacilari kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu yönetmelik 6643 sayili Yasanin 4078 sayili yasa ile degisik 39 uncu maddesinin h bendine göre hazirlanmistir.
Tanimlar
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen:
T.E.B : Türk Eczacilari Birligi\'ni
Oda : Eczaci Odasi\'ni
ifade eder.

iKiNCi BÖLÜM
Eczaci Odasi Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarinin Çalisma Düzeni ve Görevleri

Tabii Üyelik
Madde 5 - Merkez Heyeti üyeleri bütün Eczaci Odalari Genel Kurullarinda tabii üye olarak bulunabilirler. Ancak kayitli bulunduklari Oda hariç diger oda Genel Kurullarinda hiçbir konuda oy kullanamazlar.
Baskanlik Divani dahil hiç bir organda görev alamazlar. Sadece görüsmelere katilip her konuda önerilerde bulunabilirler ve söz alabilirler.

Genel Kurula Katilamayanlar
Madde 6- Eczaci Odalari Genel Kurullarina mazereti nedeniyle katilamayanlar mazeretlerini oda genel kurulu toplantisinin bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazili olarak bildirmek zorundadir. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezalari 6643 Sayili Yasanin 49 uncu maddesi uyarinca tahsil edilir.
Olaganüstü Oda Genel Kurulu
Madde 7- Eczaci Odalarinin Olaganüstü Genel Kurul Toplama ?ekilleri Asagida Belirtildigi Gibidir.
a) Yönetim Kurulu Karari ile.
b) Üyelerin üçte birinin noter onayli yazili istegi ile.
c) Yönetim Kurulu üye sayisi bosalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayisinin yarisindan asagiya düserse oda genel kurulu mevcut yönetim kurulu üyeleri veya oda denetçileri veya Merkez Heyetinin çagrisi üzerine, bir ay içersinde olaganüstü olarak toplanir.
Olaganüstü Genel Kurula Çagri
Madde 8- Bu yönetmeligin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen usulde: üyelerin istekleri 30 günlük süre içersinde olmak kosuluyla Eczaci Odasina intikal eder etmez Oda Yönetim Kurulu, 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen durumda ise mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, oda denetleme kurulu veya Merkez Heyeti yedi gün içersinde toplanarak olaganüstü kongre karari almak ve buna ait tüm yasal islemleri tamamlayarak karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içersinde Genel Kurulu olaganüstü olarak toplantiya çagirmak zorundadir. Bu süre içersinde çagrinin yapilmamasi halinde 7 nci maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilen kisilerin basvurusu üzerine odanin bulundugu mahallin asliye hukuk mahkemesi oda üyeleri arasindan seçecegi 5 kisiyi oda kongresini 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu seçimi yaptirmak üzere toplamakla görevlendirir.
Olaganüstü Genel Kurul Gündemi
Madde 9- Üyelerin üçte birinin istegi ile yapilan Olaganüstü Kongrelerin gündemlerine bu üyelerin talep ettikleri gündem maddeleri de eklenir. Gündemin ilani bundan sonra 6643 Sayili Yasa hükümleri uyarinca yapilir.
Genel Kurul Divan Baskanligi
Madde 10- Olagan ve Olaganüstü Eczaci Odasi Kongreleri, yoklamanin bitiminde; Eczaci Odasi Baskani, yoksa Genel Kurulu toplantiya çagiranlari temsil eden kisi tarafindan açilir. Daha sonra aday gösterilmek suretiyle bir baskan, bir baskan yardimcisi ve iki yazmandan olusan baskanlik divani seçimi yapilir. Bu seçimlerde odanin mührünü tasiyan oy pusulalari ile zarflar kullanilir. Oylarin tasnifi genel kurula katilanlar arasindan kura ile belirlenecek üç kisilik bir tasnif kurulu tarafindan yapilir.
Bu seçimlerde bir tek oy pusulasi kullanilir ve bu oy pusulasina kongre divan baskanligi, baskan yardimciligi ve iki yazman için gösterilen adaylarin ismi yazilir.
Her bir görev için birden fazla isim yazili olan oy pusulalarinda ilk önce yazilmis olan isme itibar edilir. Gizli oy ve açik tasnif esasina göre yapilacak olan seçimin sonucu Kongreyi açan kisi tarafindan açiklanir ve böylece Kongre Baskanlik Divani görevine baslar.
Görev Bölümü
Madde 11- Eczaci Odalari Yönetim Kuruluna seçilen asil üyeler seçimin kesinlestigi tarihi izleyen 3 gün içersinde kongre baskani veya baskan vekilinin daveti ile davet edenin baskanliginda ilk toplantilarini yaparak 6643 sayili yasanin 17 nci maddesi çerçevesinde görev bölümü yaparlar. Görev bölümünden sonra oda baskanlari, kongre tarafindan diger organlar da dahil olmak üzere seçilen tüm asil ve yedek üyelere
görevlerini ve ayrica oy siralamalarini yazili olarak 15 gün içersinde bildirmeye mecburdur. Bu konudaki bütün bilgiler ayni süre içersinde Merkez Heyetine kongre tutanagi ile birlikte sunulur.
Yönetim Kurulu Toplantisi
Madde 12- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari en az onbes günde bir defa baskan, onun bulunmamasi halinde Genel Sekreterin Baskanliginda adi çogunlukla toplanir.
Kararlar üye tam sayisinin çogunlugu ile alinir. Oylarda esitlik olmasi halinde toplanti baskaninin bulundugu taraf çogunluk kazanir. Olagan toplanti gün ve saatleri ilk Yönetim Kurulu toplantisinda bir karar ile saptanir.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca Uyulacak Esaslar
Madde 13- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari çalismalarini yürütürken asagida belirtilen hususlara uymak zorundadirlar.
a) Birlik Büyük Kongresinin kararlarina uymaya ve bu kararlari uygulamaya,
b) Eczaci Odalari Genel Kurullarinin aldiklari kararlara uymaya ve bunlari uygulamaya,
c) Büyük Kongrelerce saptanip Merkez Heyetince uygulamaya konulacak genel politikaya tüm eczaci odalari uymaya zorunludur.
d) Eczaci Odalari Genel Kurullari Birlik Büyük Kongresi kararlarina ters düsebilecek karar alamazlar.
Toplantilara Katilamayanlar
Madde 14- Mazeretleri nedeni ile toplantiya katilmayacak olanlar, bu mazeretlerini toplantidan önce yazili olarak yönetim kurulu baskan veya üyelerine bildirmeye mecburdurlar. Aksi halde toplanti tutanagina mazeretsiz olarak gelmedikleri yazilir.
Mazeretli görevli veya izinli olanlarin bu durumlari da tutanaga geçirilir. Mazeretsiz olarak üst üste olagan üç toplantiya katilmayan yönetim kurulu baskan, genel sekreter, sayman veya üyeleri istifa etmis kabul edilerek, yerlerine oy siralamasina göre, yedek üyeler göreve çagrilir. saptanan toplanti saatinden itibaren bir saat içinde çogunluk saglanamazsa, bu durum bir tutanakla saptanir. Bu tutanagi hazir bulunan yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri imza ederler.

Olaganüstü Yönetim Kurulu Toplantisi
Madde 15- Olagan toplantilar disinda Oda Yönetim Kurulu, kurul üyelerinin çogunlugunun ya da baskan, genel sekreter veya Denetleme Kurulunun istegi üzerine olaganüstü olarak toplanabilir. Olaganüstü toplantilarda baskan ve genel sekreter bulunmazsa, toplantiya en yasli üye baskanlik eder.
Yönetim Kurulu Görev Süresi
Madde 16- Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yil olup, istifa, ibra edilmeme, dagilma veya diger sebeplerle yeniden seçilen Yönetim Kurulu önceki Kurulun görev süresini tamamlar.
Oda Yönetim Kurulunun Bosalmasi
Madde 17 - Oda Yönetim Kurulunun ibra edilmeyerek düsmesi veya ibra edildikten sonra çekilmesi halinde yeni Yönetim Kurulunun seçilmesine kadar Yönetim Kurulunun yapmasi gereken islemler ile görev ve yetkiler Kongre Baskanlik Divani tarafindan yerine getirilir ve kongreyi 1 ay içersinde seçimli toplantiya çagirir.
Eczaci Odasi Baskanlik Divani
Madde 18- Yönetim Kurulu Baskani, Genel Sekreter ve Saymandan olusur.
Baskanlik Divani yönetim kurulu tarafindan alinmis olan kararlarin zamaninda uygulanmasini ve çalismalarin devamini saglar.
Eczaci Odasi Baskani
Madde 19- Yönetim Kurulu Baskani eczaci odasi baskanidir ve dolayisiyla eczaci odasinin kisiliginde ve imzasi ile her hususta temsil ve ilzam eder. Yönetim kurulu baskani ve oda baskani olarak yönetim kurulunun olagan ve olaganüstü toplantilarina ve bölge bazinda yapilan diger toplantilara baskanlik eder. Oda baskani ayni zamanda mali konularda ita amiri olarak imza yetkisine sahiptir. Gerekli hallerde bu yetki yönetim kurulu üyelerinden birisine devredilebilir.
Eczaci Odasi Genel Sekreteri
Madde 20- Eczaci odasinin üyeleri ile ve bölgedeki diger kuruluslarla iliskileri saglamaktan baslayarak yönetim kurulunun toplanti gündemleri, toplanti tutanagi, karar defteri, muhaberati ve bütün büro islerini kendisine yönetim kurulunca verilen yetkiler dahilinde düzenlemek genel sekreterin baslica görevleridir. Bunlardan baska eczaci odasinda çalistirilan personelin sicillerini düzenlemek, çalismalarini, görev ve yetkilerini saptamak, yönetim kuruluna ait idari isleri tedvir etmek veya ettirmek, komisyon toplantilarinin gerçeklesmesini saglamak her türlü raporlar ve etütler de dahil olmak üzere yönetim kurulunca uygun görülecek yazilari hazirlamak veya hazirlattirmak, yönetim kuruluna gelen yazilari cevaplandirmak, yönetim kurulunun verecegi yetki siniri içinde kalmak kosulu ile gerekli belge ve yazilari imzalamak genel sekreterin görevleri ve yetkileri içerisindedir.

Eczaci Odasi Saymani
Madde 21- Eczaci odasinin gelir gider ve bütçelerinin hazirlanmasindan baslayarak her türlü mali islerinin sorumlusudur.
Demirbas ve emtia da dahil olmak üzere eczaci odasinin bütün gelir ve gider hesaplarini usulune uygun bir sekilde muhasebe defterlerini tutmak veya kendi sorumlulugu altinda tutturmak nakit ve emtia giris ve çikislarina ait belgeleri düzenlemek bu belgeleri korumak ödeme belgelerini ita amiri sifati ve yine çek ve diger
kiymetli evraki ita amiri yaninda 2.derece imza yetkisine haiz olarak imzalamak. Eczaci odasinin hesap durumlari bilançolarini ve hesap raporlarini hazirlamak veya sorumlulugu altinda hazirlatmak tahsil ve ödeme evrakini düzenlemek görevi ile ilgili yasal mevzuatin noksansiz ve hatasiz bir sekilde uygulanmasini saglamak saymanin görev ve yetkileri arasindadir.
Oda Denetleme Kurulu
Madde 22- Eczaci Odasi Denetleme Kurulu üyeligine seçilme kosullari asagida belirtilmistir.
a) Seçildikleri eczaci odasina kayitli bulunmalari
b) 6643 sayili yasanin 16 inci maddesine göre cezalandirilmamis ve Haysiyet
Divanlarinca meslekten men cezalari almamis olmalari.
Yukarida belirtilen niteliklere sahip olmayan ve bu niteliklerini zaman içerisinde yitiren oda denetleme kurulu üyeleri bu sifatlarini yitirirler.
Eczaci Odasi Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 23- Eczaci Odasi denetleme kurulunun görev ve yetkileri asagida belirtilmistir.
a) Eczaci Odalari bütçelerinin uygulanmasi ile oda yönetimlerinin bütün islemlerini denetlemek,
b) Gelir ve giderleri ile defterleri ve diger evraki incelemek ve yilda en az iki defa kasa sayimi yapmak,
c) Yüklenip yürüttükleri görevlere ait çalismalar ile bütçe uygulamasi ve incelenmesini kapsayan denetlim raporunu hazirlayarak kongrelere sunmak,
d) Oda yönetim kurullarinin dagilmasi halinde oda genel kurulunu olaganüstü toplantiya çagirmak,
Denetleme Kurulu Üyeligi Bosalmasi
Madde 24- Yönetmeligin 22 nci maddesine göre denetleme kurulu üyeligi düsenlerin yerini en fazla oy alan yedek üyeler alirlar. Yedek üyeler yerlerini aldiklari üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Dogan boslugun yedekler ile doldurulmasi mümkün olmadigi takdirde boslugun dogdugu tarihten itibaren 15 gün içinde oda yönetim kurulunca olaganüstü oda genel kurul toplanti çagrisinda bulunulur.
Denetleme Kurulu Toplantilari
Madde 25- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613 Md:2)
Denetleme kurulu üyeleri oda yönetim kurulunun toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan denetleme kurulunun isimleri toplanti tutanagina yazilir. Oda denetleme kurulu asil üyeleri seçimin kesinlestigi tarihi izleyen üç gün içerisinde genel kurul divan baskani veya ikinci baskaninin davetiyle, davet edenin baskanliginda ilk toplantilarini yaparlar ve kendi aralarinda bir baskan seçerler. Denetleme kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi yeterlidir.
(Degisiklikten önceki hali : Madde 25 -
Denetleme Kurulu üyeleri oda yönetim kurulunun toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan denetleme kurulu üyelerinin isimleri toplanti tutanagina yazilir. Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantilarinda kendi aralarinda bir baskan seçerler. Denetleme Kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi yeterlidir.)
Denetleme Kurulu Çalismalari
Madde 26- Oda Denetleme Kurulu üyelerine denetleme, inceleme ve sorusturmalari sirasinda muhatap olduklari birlik üyesi eczacilar, oda yönetim kurulu üyeleri ve bu yerlerde istihdam edilen personel, yardimci olmak, gerekli bilgi ve belgeleri vermek, sorulari cevaplandirmak zorundadirlar.
Yardimci Komisyonlar
Madde 27- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari 6643 sayili yasanin kendilerine verdigi tüm görevleri zamaninda ve eksiksiz yerine getirmeye mecburdurlar. Bu görevlerin yapilmasinda Oda Yönetim kurullari, oda üyeleri ve gerek görülürse diger meslek kuruluslarindan konularla ilgili komisyonlar Yönetim Kurulu karari ile kurulur.
Kurulacak komisyonlarin niteligi, üye adedi, çalisma usulleri ve kurulus sekli her komisyon için oda yönetimi karari ile saptanir. Komisyonlar Oda Yönetim Kurulu kontrolunda çalisirlar. Komisyonlar çalisma sonuçlarini ve önerilerini Yönetim Kurullarina iletirler.
Kamuoyuna Açiklama
Madde 28- Eczaci Odasi Yönetim Kurullari Büyük Kongre tarafindan saptanip Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetince yürütülmekte olan meslek politikalarina uygun olmak sarti ile kamuoyuna açiklama yapabilirler. Bölgeleri haricindeki resmi makamlarla ve bakanliklarla yazismalarda ve görüsmelerde bulunmalari halinde Merkez Heyetini bilgilendirir ve birlikteligi saglar.
Oda Temsilcileri
Madde 29- Eczaci Odalari Yönetim Kurullari bölgelerin içerisinde il ve ilçe merkezleri ile diger gerek görülecek yerlerde ve büyük sehirlerdeki nöbet bölgelerine belirtilecek görev ve yetkiler içerisinde 2 yillik süre için oda temsilcileri atar. Atanan temsilciler o bölgede mülki amir ve diger ilgili kuruluslara bildirilir.
Oda temsilcileri görevlerini kendilerini atayan oda yönetim kurullarinca verilecek yazili direktifler dogrultusunda yaparlar.
Bu temsilcilere, kendilerini atayan odalarca; görevli ve yetkili olduklarini belirleyen yazili ve resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Gerekli görülen hallerde temsilciler oda yönetim kurullarinca görevden alinir ve bu durum kendilerine yazili olarak bildirilir.

Görev Giderleri
Madde 30- Eczaci Odasi yönetim kurulu üyeleri, oda denetleme kurulu üyeleri, oda haysiyet divani üyeleri, büyük kongreye katilacak olan delegeler, oda yönetim kurullari tarafindan görevlendirilecek kisiler ve oda personelinin görevleri ile ilgili harcamalari karar defterinde belirtilmek ve belgelendirmek sartiyla oda bütçesinden karsilanir.
Haysiyet Divanina Sevk Edilecek Dosyalar
Madde 31- Kanun, tüzük, yönetmelik ve büyük kongre kararlarina aykiri hareket etmekle itham olunan eczacilardan Oda yönetim kurullarinca konu ile ilgili savunmalari istenir. Yapilan tebligata ragmen 15 gün içerisinde yazili savunma vermeyen veya oda tarafindan belirlenen günde sözlü savunma yapmaya gelmeyen üyenin evraki dogrudan, belirlenen süre içerisinde yazili savunmasini veren veya sözlü savunma yapmaya gelenlerin evraki ise savunmalari ile birlikte oda Haysiyet Divanina sevk edilir. Sözlü savunma yapan eczacilarin bu savunmalari tutanakla belirlenir.
Denetim
Madde 32- Eczaci Odasi yönetim kurullari, bölgeleri içerisindeki eczacilarin mesleki sorumlulugu altindaki isyerleri ile eczacilarin çalismalarini eczacilikla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, büyük kongre, oda genel kurulu, T.E.B. Merkez Heyeti ve oda yönetim kurullari kararlarinin uygulanmasi ile ilgili olarak denetlerler.
Denetçi Eczaci
Madde 33- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613 Md:3)
Denetleme görevi eczaci odasi yönetim kurulunun seçiminden sonra yapacagi ilk toplantida atayacagi denetçi eczacilar tarafindan yapilir. Oda yönetim kurullari gerekli hallerde yeni denetçi eczacilar atayabilirler. Denetçi eczacilara görevli ve yetkili olduklarini belirleyen yazili ve resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Denetçi eczacilar meslekte en az üç yil çalismis ve herhangi bir nedenle haysiyet divanlarinda cezalandirilmamis olan eczacilar arasindan atanir. Denetçi eczaci sayisi ihtiyaca göre eczaci odasi yönetim kurullarinca belirlenir. Denetçi eczacilar oda yönetim kurullarinin yazili direktifleri dogrultusunda görev yapar. Gerekli görülen hallerde denetçi eczacilar oda yönetim kurullarinca görevden alinir. Denetçi eczacinin görevi oda yönetim kurullarinin görev süresi kadardir. Denetçi eczacilar tarafindan yapilacak denetleme görevi Türk Eczacilari Birligi\'nce bastirilmis üç nüsha denetim formu ile belirlenir.
(Degisiklikten önceki hali: Madde 33 -
Denetleme görevi eczaci odasi yönetim kurulunun seçiminden sonra yapacagi ilk toplantida atayacagi denetçi eczacilar tarafindan yapilir. Denetçi eczacilara görevli ve yetkili olduklarini belirleyen yazili ve resimli bir belgenin verilmesi zorunludur. Denetçi eczacilar meslekte en az üç yil çalismis ve herhangi bir nedenle Haysiyet Divanlarinda cezalandirilmamis olan eczacilar arasindan atanir.
Denetçi eczaci sayisi ihtiyaca göre eczaci odasi yönetim kurullarinca belirlenir.
Denetçi eczacilar oda yönetim kurullarinin yazili direktifleri dogrultusunda görev yapar. Gerekli görülen hallerde denetçi eczacilar oda yönetim kurullarinca görevden alinir. Denetçi eczacinin görevi oda yönetim kurullarinin görev süresi kadardir.
Denetçi eczacilar tarafindan yapilacak denetleme görevi Türk Eczacilari Birligi\' nce bastirilmis üç nüsha denetim formu ile belgelenir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Giris, Aidat Paralari ve Nakit islemleri

Giris Parasi
Madde 34- Bir defaya mahsus olarak alinan giris parasi, kayit islemi yapilirken ilgilisinden tahsil olunur. Giris parasi ile üyelik aidatlarinin, odaca istenilmeden ilgilisince bizzat ve baskasi araciligi ile ödenmesi ya da konutta ödemeli olarak gönderilmesi zorunludur. Giris parasini ödemeyenlerin kayit islemi yapilmaz. Bu takdirde eczaci, 6643 sayili Türk Eczacilari Birligi Kanunu ve 6197 sayili Eczacilar ve Eczaneler Hakkinda Kanunun kendisine verdigi haklardan yararlanamaz. Odaya kaydini yaptirmis ve daha sonra herhangi bir nedenle sildirmis olan eczacilar, ikinci kez kaydolmalari halinde yeniden giris parasi vermek zorundadirlar.
Ancak, odadan nakil islemlerinde yeniden giris parasi alinmaz.
Makbuz
Madde 35- Odalar , aidatlar disindaki gelirleri için kullanacaklari tahsilat makbuzlarini seri ve sira numarali olarak kendileri düzenler. Kullanima baslamadan evvel makbuzlara ait faturanin içerigi ile kaç cilt hangi seri ve numaralardan olustugu oda yönetim kurulu karar defterine geçirmeye mecburdur. Ancak bilgisayar ile makbuz kesilmesi halinde yalnizca sira numarasi yeterli olup, karar defterine gerek bulunmamaktadir.
Oda Hizmetlerinden Faydalanma
Madde 36- Oda ve Yardimlasma Sandigi aidatlarini zamaninda ödemeyen üyeler, icraen takibe alinmalarinin yani sira vecibelerini yerine getirinceye kadar Oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge; alkol karnesi, basili defter ve sözlesme formlarini alamazlar.
Nakil
Madde 37- Odaya kayitli herhangi bir üyenin baska bir odaya naklini istemesi durumunda odasindaki kartoteks ile giris fisinin fotokopisi gerekli açiklamalar da yapilarak bir yazi ile nakledilecegi oda baskanligina bildirilir. Ancak giris fisi ve kartoteksi dosyadan çikarilmaz. Üyenin ayrildigini ve naklinin yapildigini her iki oda yetkilileri de 30 gün içerisinde Merkez Heyetine bildirmek zorundadirlar. Nakil isteginde bulunan eczacinin nakil islemi, aidat dahil olmak üzere odasina herhangi bir borcu var ise bu borç tahsil ve tasfiye edilmeden yapilmaz.
Baska bir odaya yukarida açiklanan biçimde naklini yaptirmis olan eczaci, yeniden eski odasina döndügü takdirde yine eski numarasi ile yeni fis ve kart doldurularak üzerinde gerekli açiklamalar yapilir.

Dosyasinda saklanmakta olan eski fis ve kart yenileriyle birlestirilerek sahsin dosyasina konulur. Bu dosyalarda üyeye ait her türlü bilgiler eksiksiz olarak hazirlanmalidir.
Üye Giris Fisleri
Madde 38- Bayan üyeler üye giris fislerini doldururken soyadlarinin yanina var ise eski soyadlarini yazarlar. Ayrica üyeler üye olduktan sonra soyadlarinda olusacak degisiklikler ile adreslerindeki degisiklikleri bagli olduklari Eczaci Odasina bir ay içerisinde bildirmek zorundadirlar.
Kayitlarin Güncellestirilmesi
Madde 39- Eczaci Odalari üye kayitlarini takip etmekle yükümlüdür.
Her takvim yilinin son ayinda kayitli üyelerin durumlari gözden geçirilerek üyeye ait tüm bilgilerin güncel hale getirilmesi zorunludur.
Bilanço ve Hesap Raporu
Madde 40 - Bölge Eczaci Odalari yillik dönem sonu bilanço ve hesap raporunu ilgili kongrenin yapilmasindan sonra 20 gün içerisinde Merkez Heyetine göndermek zorundadirlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Heyeti Yapilanmasi, Görevleri ve Çalisma Düzeni

Merkez Heyeti ilk Toplantisi
Madde 41 - Merkez Heyeti asil üyeliklerine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren seçim sonuçlari kesinlestikten sonra 10 gün içerisinde Büyük Kongre Baskani veya II nci Baskaninin çagrisi üzerine çagrida bulunanin baskanliginda toplanarak kendi aralarinda gizli oy ile bir Baskan, bir II. Baskan, bir Genel Sekreter ile bir Sayman seçmek zorundadirlar.
Merkez Heyeti Baskanlik Divani
Madde 42 -Merkez Heyeti Baskani, II nci Baskan, Genel Sekreter ve Saymandan Baskanlik Divani olusur. Baskanlik Divani Merkez Heyetinde alinmis olan kararlarin zamaninda uygulanmasini ve çalismalarin devamliligini saglar.
Merkez Heyeti Baskani
Madde 43 - Merkez Heyeti Baskani, Türk Eczacilari Birligi\'nin Genel Baskanidir ve dolayisiyla Birligi kisiliginde ve imzasi ile her hususta temsil ve ilzam eder. Birligin Genel Baskani olarak gerek Merkez Heyetinin olagan toplantilarina ve gerekse Bölgelerarasi toplantilara ve ayrica meslek tesekkülleri veya diger kamu ve özel kuruluslari ile genisletilmis Merkez Heyeti olagan ve olaganüstü toplantilarina baskanlik eder. Bulundugu heyet, komisyon ve delegasyonlarin tabii baskanidir.
Baskan ayni zamanda mali konularda ita amiri olarak imza yetkisine sahiptir.
Gerekli hallerde bu yetki Merkez Heyeti üyelerinden birisine devredilebilir.
Merkez Heyeti ikinci Baskani
Madde 44 - Baskanin bulunmadigi her yerde onun bütün görevlerini onun sahip oldugu yetkileri kullanarak yerine getirir. Baskanin bulunmasi halinde, Baskanlik Divaninin üyesi olarak Merkez Heyetince veya Baskanca kendisine verilen görevleri yerine getirir.
Genel Sekreter
Madde 45 - Merkez Heyetinin, gerek Birlik içi gerekse Birlik disi meslek kuruluslari ile iliskilerini saglamaktan baslayarak Merkez Heyetinin toplanti gündemleri, toplanti tutanagi, karar defteri, muhaberati ve bütün büro islerini kendisine Merkez Heyetince verilen yetkiler dahilinde düzenlemek Genel Sekreterin baslica görevleridir. Bunlardan baska, Birlik Merkezinde çalistirilan personelin sicillerini düzenlemek, çalismalarini, görev ve yetkilerini saptamak, Merkez Heyetine ait idari isleri tedvir etmek veya ettirmek, komisyon toplantilarinin gerçeklesmesini saglamak, her türlü raporlar ve etüdler de dahil olmak üzere Merkez Heyetince uygun görülecek yazilari hazirlamak veya hazirlattirmak, Merkez Heyetine gelen yazilari cevaplandirmak, Merkez Heyetinin verecegi yetki ve sinir içinde kalmak kosulu ile gerekli belge ve yazilari imzalamak, Genel Sekreterin görevleri ve yetkileri içerisindedir.
Genel Sekreter ayrica Baskanlik Divaninin bir üyesi olarak Merkez Heyetince verilecek kararlari II nci Baskan ve Sayman ile birlikte uygulamakla yükümlüdür.
Sayman
Madde 46- Merkez Heyetinin gelir ve gider bütçelerinin uygulanmasindan baslayarak, her türlü islerinin sorumlusudur.
Demirbas ve emtia da dahil olmak üzere Merkez Heyetinin bütün gelir ve gider hesaplarini, usulüne uygun bir sekilde ve muhasebe defterlerinde tutmak veya kendi sorumlulugu altinda tutturmak, nakit ve emtia giris ve çikislarina ait belgeleri düzenlemek ve bu belgeleri korumak, ödeme belgelerini ita amiri sifati ile yine çekleri ve diger kiymetli evraki ita amiri yaninda 2.derecede imza yetkisini haiz olarak imzalamak Merkez Heyetinin Eczaci Odalari ile mali yönden iliskilerini düzenlemek, Merkez Heyetinin hesap durumlari, bilançolarini ve hesap raporlarini hazirlamak veya sorumlulugu altinda hazirlatmak, tahsil ve ödeme evrakini düzenlemek, görevi ile ilgili yasal mevzuatin noksansiz ve hatasiz bir sekilde uygulanmasini saglamak saymanin görev ve yetkileri arasindadir.
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu
Madde 47- Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeligine seçilme kosullari asagidaki gibidir.
a) Bulunduklari bölgedeki eczaci odalarina kayitli bulunmalari,
b) 6643 Sayili Yasanin 16 inci maddesine göre cezalandirilmamis olmalari ve Haysiyet Divanlarinca meslekten men cezalari almamis olmalari.
Yukarida belirtilen niteliklere sahip olmayan ve bu niteliklerini zaman içerisinde yitiren Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri bu sifatlarini yitirirler.

Merkez Heyeti Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 48 - Merkez Heyeti Denetleme Kurulunun baslica görev ve yetkileri sunlardir:
a) Merkez Heyeti bütçesinin uygulanmasi ile bütün islemlerini denetlemek,
b) Gelir ve giderler ile defterleri ve diger evraki incelemek ve yilda en az iki defa kasa sayimi yapmak,
c) Yüklenip yürüttükleri görevlere ait çalismalar ile bütçe uygulamasi ve incelemesini kapsayan raporunu hazirlayarak kongrelere sunmak,
d) Merkez Heyetinin dagilmasi halinde büyük kongreyi olaganüstü toplantiya çagirmak,
Denetleme Kurulu Üyeliginin Bosalmasi
Madde 49 - Yönetmeligin 47 nci maddesine göre denetleme kurulu üyeligi düsenlerin yerini en fazla oy alan yedek üyeler alirlar. Yedek üyeler yerlerini aldiklari üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Dogan boslugun yedekler ile doldurulmasi mümkün olmadigi takdirde boslugun dogdugu tarihten itibaren 15 gün içinde Merkez Heyeti tarafindan olaganüstü büyük kongre toplanti çagrisinda bulunulur.
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Toplantilari
Madde 50- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613 Md:4)
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Heyetinin toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan denetçilerin isimleri toplanti tutanagina yazilir. Merkez Heyeti Denetleme Kurulu asil üyeleri, seçildikleri tarihten itibaren seçim sonuçlari kesinlestikten sonra on gün içersinde Büyük Kongre divan baskani veya ikinci baskaninin çagrisi üzerine çagrida bulunanin baskanliginda ilk toplantilarini yaparlar ve kendi aralarinda bir baskan seçerler. Denetleme Kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi yeterlidir.
(Degisiklikten önceki hali:Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyeleri Merkez Heyetinin toplantilarina gözlemci olarak katilabilirler. Toplantilara katilan denetçilerin isimleri toplanti tutanagina yazilir. Merkez Heyeti denetleme kurulu üyeleri ilk toplantilarinda kendi aralarinda bir baskan seçerler. Denetleme Kurulu kararlarinin oy çoklugu ile alinmasi yeterlidir.)
Merkez Heyeti Denetleme Kurulu Çalismalari
Madde 51- Merkez Heyeti Denetleme Kurulu üyelerine denetleme inceleme ve sorusturmalari sirasinda muhatap olduklari birlik üyesi eczacilar, Merkez Heyeti üyeleri, Oda yönetim kurulu üyeleri ve bu yerlerde istihdam edilen personel yardimci olmak, gerekli bilgi ve belgeleri vermek, sorulan sorulari cevaplandirmak zorundadirlar.
Hesap Dönemi
Madde 52- Merkez Heyetinin yillik hesap dönemi, olagan veya olaganüstü seçimli büyük kongrenin toplanmasindan en geç 10 gün önce kapatilir. Seçilen yeni heyetin ilk toplantisina kadar ki islerin yürütülmesi ve harcamalar eski heyet tarafindan yapilir.
Bölgelerarasi Toplanti
Madde 53- (R.G Tarih: 16 Nisan 1996 Sayi:22613 Md:5) Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarasi toplanti düzenlenir. Bu toplantilarda geçmis dönem incelenir, mesleki, güncel ve gelecege ait konular görüsülür. Sosyal ve bilimsel açidan mesleki ihtiyaç ve gelismeler arastirilir. Bu toplantiya Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri ve bölge eczaci odalari Yönetim Kurullari ile bunlarin görevlendirecegi üyeler katilir. Ayrica bu toplantilara TEB Yardimlasma Sandigi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri katilabilir. Toplantinin yeri ve tarihi tüm odalarla yapilan görüsmeler sonunda Merkez Heyetince belirlenir. Bölgeler Arasi Toplantilara gündem ile ilgili olarak çagrilacak uzman ve yetkililer Merkez Heyetince belirlenir. Bu kisilerin ulasim, konaklama ve benzeri giderleri Birlikçe karsilanabilir.
(Degisiklikten önceki hali: Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarasi toplanti düzenlenir. Bu toplantilarda geçmis dönem incelenir, mesleki, güncel ve gelecege ait konular görüsülür. Sosyal ve bilimsel açidan mesleki ihtiyaç ve gelismeler arastirilir. Bu toplantiya Merkez Heyeti üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri ve Bölge Eczaci Odalari Yönetim Kurullari ile bunlarin görevlendirecegi üyeler katilir. Ayrica bu toplantilara T.E.B Yardimlasma Sandigi Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu üyeleri katilabilir. Toplantilarin yeri ve tarihi tüm odalarla yapilan görüsmeler sonunda Merkez Heyetince belirlenir. Bölgelerarasi toplantilara gündem ile ilgili olarak çagrilacak uzman ve yetkililer Merkez Heyetince belirlenir. Bu kisilerin ulasim, konaklama ve benzeri giderleri Birlikçe karsilanabilir. Merkez Heyeti Eski Baskanlari, Saglik Bakani ve ilaç ve Eczacilik Genel Müdürü davet edilirler. Davetlilerin ulasim, konaklama ve iase bedelleri Birlikçe karsilanir.)
Danisma Toplantilari
Madde 54 - Merkez Heyeti uygun gördügü zamanlarda ve uygun gördügü yerde gündemdeki konular hakkinda düsünce ve önerilerini almak üzere Oda Yönetim Kurulu Baskanlari ve oda yönetimlerince görevlendirilmis kisileri toplar.
Yardimci Komisyonlar
Madde 55 - Merkez Heyeti çalismalarinda gerektiginde yardimci ihtisas komisyonlari kurmaya, çalistirmaya ve bu komisyonlarin çalismalarina son vermeye yetkilidir. Kurulacak komisyonlarin niteligi, üye adedi, görevlendirilecek kisiler Merkez Heyeti karariyla saptanir. Tüm komisyonlarin çalismalari Merkez Heyetinin bilgisi altinda yapilir.
Komisyon Toplantilari
Madde 56 - Komisyonlar ilk toplantilarini Merkez Heyeti Genel Sekreterinin çagrisi ile yaparlar ve içlerinden bir baskan, bir ikinci baskan ve bir raportör seçerler. Her komisyonun bir karar defteri bulunur ve bu defter Merkez Heyeti tarafindan saklanir. Komisyon Baskanlari Merkez Heyetinin bilgisi ve tasvibi ile Komisyonlarini, çalismalarinin gerektirecegi sürelerde komisyon üyelerinin çogunlugunun istegi üzerine veya Merkez Heyeti tarafindan Merkez Heyeti ile birlikte tespit edilen yerde ve zamanda toplantiya çagirir. Aldiklari kararlari ve teklifleri yazili olarak Merkez Heyeti

Okunma Sayısı: 2524
Yayın Tarihi: 29/04/2013 14:07