Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

Sıkça Sorulan Sorular

SGK SORULAR VE CEVAPLAR

 

1-      F98.0 organik olmayan enürezis i primer enürezis nokturna olarak kabul edebilir miyiz?

 

20.00 EK 2 LİSTEDE YER ALMAYAN HASTA KATILIM PAYLI (KULLANIM RAPORU) OLARAK KABUL EDİLİR.

 

2-      Aldara krem prospektüs endikasyonlarının tamamında ödenir mi?

 

TAMAMINDA ÖDENMEZ. SUT MADDE 12.7.14 c/3-d (YALNIZCA BU MADDE KAPDSAMINDA ÖDENİR.) YÜZEYSEL BASAL HÜCRELİ KARSİNOM TEDAVİSİNDE,CİLT HASTALIKLARI UZMAN HEKİMİNİN YER ALDIĞI SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANILARAK CİLT HASTALIKLARI UZMAN HEKİMLERİNCE REÇETE EDİLİR.

 

3-      Yeni kutularda yapıştırma firma etiketi ya da firma sürsarj etiketi varsa ilacın ismini gösterir bir yüzünü de almalı mıyız.?

 

İLAÇ ADI VE KÜPÜR BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAYACAK ŞEKİLDE KESİLECEKTİR.

 

4-      Plavix ve coraspin aynı raporda yazılı ise coraspin raporsuz plavix raporlu aynı reçetede olur mu? Tıkayıcı kelimesini yine şart mı.?

 

RAPOR GEÇERSİZ OLUR. AYRICA RAPORDA TIKAYICI KELİMESİNİN YAZMASI ŞARTTIR.

 

5-      Femera Tb. End.da …. Daha önce 5 yıl süre ile tamoxıfen kullanmış meme ca hastalarda ….derken kullanıp-kullanmadığına bakacak mıyız? Buna benzer olarak; Arava, ezetrol, renagel gibi daha evvel gerekli ilaç kullanıp-kullanmadığına bakacak mıyız?

 

SUT’DE İLGİLİ İLAÇLARDA  İSTENİLEN TIBBİ BİLGİLER RAPORDA YER ALMALIDIR.

 

6-      Raporda ICD 10 kodu yanlış ise muhakkak düzelttirilmeli mi. Yanlış ICD kodlu rapor karşılanmamalı mı?

 

YANLIŞ ICD KODLU RAPOR DÜZELTİLDİKTEN SONRA KARŞILANMALIDIR.

 

7-      “Depresyon ilaçları için düzenlenen raporlarda muafiyet için teşhisin mutlaka unipolar depresyon veya bipolar depresyon şeklinde belirtilmesi gereklidir. Sadece depresyon teşhisli raporlar kullanım raporu olarak değerlendirilecektir.” İFADESİ DOĞRUMUDUR.

 

HAYIR.MUAFİYET OLARAK KABUL EDİLİR.

 

8-      Rapor tanısı; Şizoafektif Boz. İlaç: Clonex + Lustral. Lustral Ek2 liste 11.3’ ün altında yıldızsız olduğu için rapora ayrıca tanı gerekmez diyebilir miyiz?

 

      EVET.GEREKMEZ.

 

9-      Raporda yazan teşhis reçetede olmak zorunda mı?

 

HAYIR.(2009 SGK PROTOKOLÜ 3.2.15. REÇETELERDE MUTLAKA TEŞHİS YER ALACAKTIR. TEŞHİSİN RAPOR İLE BELGELENDİĞİ DURUMLARDA TEŞHİS REÇETE ÜZERİNDE YOK İSE RAPORDAKİ TEŞHİS REÇETE TEŞHİSİ OLARAK KABUL EDİLİR.

 

10-  Hepatit raporları eskileri süresi sonuna dek geçerli mi? Yoksa yeni SUT’a göre yeniden mi düzenlenmeli?

 

BU KONU İLE İLGİLİ DUYURU VAR.(27.07.2009)HEPATİT RAPORLARI SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.

 

11-  Clonex de şizofren tanısı yeterli mi? Yoksa dirençli şizofreni mi olmalı. Rapor süresi 6 ay mı 1 yıl mı?

ŞİZOFRENİ YETERLİDİR.SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİNE İSTİNADEN RAPORLAR 6 AY GEÇERLİDİR.

 

12-  Majistral ilaçları karşılarken belirtilmesi gereken özel durumlar var mıdır? Gün v.s. gibi. İki, üç ticari ilacın karışımı majistral tarafından hesaplanarak verilebilir mi? Sadece ilaçların bedeli mi ödenir? İçinde bedeli ödenmeyen ilaç varsa ne yapmalıyız?

 

MAJİSTRALLER EN FAZLA 10 GÜNLÜK TEDAVİ DOZUNDA REÇETELENDİRİLEBİLECEK OLUP, BU DURUM VE TEDAVİ AMAÇLI OLDUĞU HEKİM TARAFINDAN REÇETE ÜZERİNDE BELİRTİLECEKTİR.İKİ ÜÇ TİCARİ İLACIN KARIŞIMI MAJİSTRAL OLARAK HESAPLANARAK VERİLEBİLİR.İÇİNDE BEDELİ ÖDENMEYEN İLAÇ VARSA MAJİSTRALDEKİ DİĞER MADDELER  MAJİSTRAL TARİFEDE GÖSTERİLİR ECZACI EL YAZISI İLE PROVİZYON ÇIKTISINA BEDELİ ÖDENMEYEN İLACIN MAJİSTRALE EKLENDİĞİNİ  BELİRTİP KAŞE İMZA EDER.

 

13-  İnsülin preparatlarında raporda doz belirtildiğinde bu doz pratisyen hekim tarafından belirlenebilir mi?

 

RAPORDA DOZ BELİRTİLDİĞİ ZAMAN BU DOZUN ÜZERİNE UZMAN YADA PRATİSYEN DOKTOR TARAFINDAN ÇIKILAMAZ.RAPOR DÜZELTİLMELİDİR.

 

 

 

 

 

 

14-  Özel hastanelerin anlaşmalı birimlerini öğrenebileceğimiz güncel bir adres var mı?

 

MEDULLA-ECZANE PROVİZYON SİSTEMİNDE HASTANELERİN ANLAŞMALI BÖLÜMLERİNİ GÖSTEREN BİR BÖLÜM VARDIR. PROVİZYON SİSTEMİ YENİLENENE KADAR 226 23 58’ DEN 112 DAHİLİ BAĞLANIP, NAZMİ BEY’ DEN BİLGİ ALINABİLİR.

 

15-  Yeni doğmuş bebeklerde (provizyon sistemine kaydı olmayan) reçete karşılama usulü nedir? 18 yaş altına kimlik fotokopisi olma zorunluluğu var mıdır?

 

MAKUL BİR SÜRE. ARTIK SAĞLIK KARNESİ VERİLMEYİP T.C KİMLİK ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILMAKTADIR.T.C KİMLİK NO’SU ÇOK ÇABUK ÇIKMAKTADIR.NÜFUS CÜZDANI İLE KURUMA GELİNİP KİŞİ PROVİZYONA İŞLENMELİDİR.18 YAŞ ALTI İÇİN KİMLİK FOTOKOPİSİNE GEREK YOKTUR.

 

16-  Ana teşhise yönelik ilaç reçete edildiğinde farklı bir ilaç da reçete edilirse o ilaca yönelik de teşhis aranır mı? Örn: 1-Atocand Plus tb teşhis H.T. 2- İliadin nasal sprey

 

(2009 PROTOKOLÜ REÇETEDE KULLANIMI ENDİKASYON UYUMUNA BAĞLI İLAÇLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE TEK TEŞHİS YAZILMASI YETERLİDİR. )

SUT 12.1.1  (2) DÜZENLENEN REÇETELERDE MUTLAKA TEŞHİS, İLGİLİ HEKİMİN ISLAK İMZASI VE BİLGİLERİ YER ALACAKTIR. SUT EKİ EK-2/F LİSTESİNDE YER ALAN KISALTMALAR HARİÇ TEŞHİSLERDE KISALTMA YAPILMAYACAKTIR. REÇETEDE YAZILI İLACIN/İLAÇLARIN YAN ETKİLERİNİ ÖNLEMEK VE/VEYA TEDAVİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA YAZILAN İLAÇLAR İÇİN AYRICA TEŞHİS ARANMAYACAKTIR.”

 

17-  Atorvostatn gurubu ilaçlarda 91 nolu Genelge de yapılan değişiklik sonucunda eski raporlar geçerli olacak mıdır? Geçerli olacak ise katılım paylı mı değerlendirmemiz gerekir?

 

BU KONUDA TEB’İN DUYURUSU VAR.

 

18-  Hastanelerin acil polikliniklerinde raporlu ilaç reçete edilebilir mi?

 

SUT’DE ACİL HALLER TANIMLI

 

19-  Tip 2 DM teşhisli raporlarda insülin karşılanabilir mi?

 

RAPORDA ETKEN MADDE VARSA KARŞILANIR.

 

20-  12.7.15 b) bendinde akut koroner sendem tanısıyla müşahedeye alınan hastalarda EKG değişikliği v.s. belgelenmesi gerekir mi?

 

EKG DEĞİŞİKLİĞİ VS. BİLGİLERİN REÇETEDE BELİRTİLMİŞ OLMASI YETERLİDİR.

 

21-  Humanalbümin reçetelerinin raporları 1 aylık düzenlenmektedir. Fakat albüm düzeyi 2,5 altında olan hastalarda en fazla 3 günlük reçete edilmektedir. Her seferinde yeni raporun çıkarılması gerekli midir?

 

EVET.GEREKİYOR.

 

22-  Raporda (birden fazla etken madde içeren ilaçlar için) etken madde yerine TİCARİ isim yazılabilir mi?

Örneğin           :Mamalar

                         Suni gözyaşları

                        Ketosteril                    12 adet erken madde içeriyor

Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na 29.01.2007 tarih ve 1570 sayılı genelgesi var.

 

MAMALAR( SUT 12.7.8 RAPORDA, BESLENME ÜRÜNÜNÜN ADI, GÜNLÜK KALORİ İHTİYACI VE BUNA GÖRE BELİRLENEN GÜNLÜK KULLANIM MİKTARI AÇIKÇA BELİRTİLEREK REÇETEYE EN FAZLA 30 GÜNLÜK DOZDA YAZILACAKTIR.

SUNİ GÖZYAŞLARI(ÇOK AZ ETKEN MADDE VAR.RAPORDA BELİRTİLEBİLİR.ETKEN MADDESİ FAZLA OLANLARDA SUNİ GÖZ YAŞI YAZMASI YETERLİDİR.)

KETOSTERİL:ESANSİYEL AMİNOASİT OLARAK BELİRTİLEBİLİR.

 

23-  Bazı hastanelerin raporlarında sadece INSULIN yazıyor. Bu durumda bütün insülinler verilebilecek mi?

 

EVET.

 

24-  İlk kez çıkan raporlar bazen 2 suret düzenlenmediği için fotokopi olarak geliyor. “Aslı Gibidir” onayını eczacı yapamaz mı?

 

ASLINI GÖRMEK KAYDIYLA FOTOKOPİYE ASLI GİBİDİR ONAYINI YAPABİLİR.

 

25-  Raporlu hasta Yeşilkart lı iken SSK lı olmuş. Raporunda Yeşilkart diye yazıyor, Raporunu aynen kabul edebilir miyiz? Yoksa rapor düzelttirilmeli midir?

 

KABUL EDİLİR.

 

26-  Pomad ve kremler 2 kutu yazılınca GENİŞ YÜZEY ibaresi yeterli midir? Yoksa 10 günlük doz ibaresi eklenmeli midir?

 

GENİŞ YÜZEY İBARESİ YATERLİDİR.

 

27-  Raporlarda Dr TEŞHİS KISMINDA elle düzeltme ve ilave yapılabilir mi? Yoksa sadece etken maddelerde mi yapabilir?

 

2009 PROTOKOL 3.3.1. (3.2.2), (3.2.3), (3.2.4) (3.2.7), (3.2.8), (3.2.9), (3.2.10), (3.2.11), (3.2.13), (3.2.14) VE (3.2.15) NUMARALI MADDELERDE BELİRTİLEN BİLGİLERİN VE/VEYA BELGELERİN EKSİKLİĞİ İLE REÇETE EKİNDE BULUNAN RAPORDAKİ BİLGİLERİN (TEŞHİS, ETKEN MADDE ADI, DOZ, ICD-10 İLAVE YA DA DÜZELTMELERİ) EKSİKLİĞİNDE BU EKSİKLİKLER GİDERİLMEK ÜZERE İLGİLİ REÇETELER ECZANEYE İADE EDİLİR.

 

 

 

28-  Raporlu hasta reçetesine Dr teşhis yazmamış rapordaki teşhis yeterli olur mu?

 

EVET(2009 PROTOKOLDE 3.2.15. TEŞHİSİN RAPOR İLE BELGELENDİĞİ DURUMLARDA TEŞHİS REÇETE ÜZERİNDE YOK İSE RAPORDAKİ TEŞHİS REÇETE TEŞHİSİ OLARAK KABUL EDİLİR.ANCAK ÖZEL ENDİKASYON YADA TEŞHİS İSTEYEN İLAÇLAR HARİÇ.ÖR/EXCIPIAL  )

 

29-  SGK Provizyon Sisteminde bazı tansiyon ilaçlarının aynı etken maddeyi içermemesine ve provizyon sisteminde eş değer listesinde yer almamasına rağmen hastaya ait reçete girişi yapıldığında “eşdeğer ilaç süresi dolmamış” ifadesi görülmektedir.

Örnek: irbesartan + hidroklorotiyazid, varsartan

      Bu durumda ne yapılmalı ve nasıl çözümlenmelidir?

 

EŞLENİK İLAÇ ÇALIŞMASI:KISITLAMA VAR.

 

30-  SGK Provizyon Sisteminde eşdeğer tablosunda görülen hidroklorotiyazid içeren bir tansiyon ilacı yerine hidroklorotiyazid içermeyen bir tansiyon ilacı verilebilir mi?

Örnek : Hipersar 20mg/12,5 yerine Hipersar 20mg

 

HAYIR.VERİLEMEZ.26.02.2009 TARİHLİ DUYURU VAR. 6.3.9. REÇETEDE YAZILI İLAÇ YERİNE FARMASÖTİK EŞDEĞER OLMAYAN İLAÇ VERİLMESİ DURUMUNDA, YANLIŞ VERİLEN İLAÇ BEDELİNİN 5 KATI TUTARINDA CEZAİ ŞART UYGULANARAK  ECZANE YAZILI OLARAK UYARILIR, TEKRARI HALİNDE İLAÇ BEDELİNİN 5 KATI TUTARINDA CEZAİ ŞART UYGULANARAK SÖZLEŞME FESHEDİLİR VE 3 AY  SÜRE İLE SÖZLEŞME YAPILMAZ.

(SÖZLEŞME REVİZYONU  23.06.2009 ) 6.3.9 MADDESİNE AŞAĞIDAKİ CÜMLE EKLENMİŞTİR.

“BU MADDENİN UYGULANMASINDA REÇETENİN KARŞILANDIĞI TARİHTE KURUM PROVİZYON SİSTEMİNDEKİ EŞDEĞER TABLOSU DİKKATE ALINACAK, BU TABLOYA UYGUN KARŞILANAN İLAÇLAR İÇİN BU MADDE HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAKTIR.”
“DAHA ÖNCE EŞDEĞER TABLOSUNDA YER ALDIĞI HALDE BU MADDE KAPSAMINDA YAPILMIŞ OLAN YAZILI UYARILAR YAPILMAMIŞ KABUL EDİLECEKTİR.”

 

31- Kanser hastalarının kemoterapileri için çıkarılan raporları ile oral beslenme   solüsyonları verildiğinde hasta katılım payından muaf mıdır?

 

RAPORDA ADI BELİRTİLDİYSE EK 2 LİSTESİNDE KANSER BAŞLIĞI ALTINDA MAMALAR  DA  GEÇTİĞİ İÇİN KANSER TEŞHİSİNDE MUAFTIR.

 

32-Özel diyaliz merkezleri tarafından hastanın diyaliz tedavisi ile ilgisi olmayan kronik veya akut diğer hastalıkları için yazılan reçetelerin bedeli ödenir mi?

 

EVET.ÖDENİR.

 

33-Evlilik, boşanma sebebiyle hak sahibinin reçete üzerindeki soyadıyla kurum kayıtlarındaki soyadının farklı olması durumunda mevcut kimlik fotokopisinin reçeteye ekleyerek reçetenin karşılanması halinde ilaç bedelleri ödenir mi?

 

KURUMDA DÜZELTTİRİLMELİDİR.BOŞANMA SONRASI KİŞİ MÜSTEHAK OLMAYABİLİYOR.BU YÜZDEN HAKSIZ İLAÇ VE TEDAVİ KULLANIMINI ENGELLEMEK İÇİN DÜZELTTİRİLMELİDİR.

 

34- Makula dejerasyonunda kullanılan Lucentis flk. (ranibizumab) adlı ilacın geri ödemesinde sağlık kurulu raporu, lezyona ait renkli resim, FFA ve anamnez istenmektedir. Anamnezin ayrı bir rapor şeklinde belgelenmesi şart mıdır?

 

ANAMNEZİ RAPORDA BELİRTİLEBİLİR.

 

35-Çıkarılan raporlardaki ICD-10 kodu hatalı ise eczacı sorumlu mudur?

 

ICD-10 KODU HATALI İSE REÇETE KARŞILANMADAN DÜZELTTİRİLMELİDİR.

 

 

                         

 

 

Okunma Sayısı: 19720
Yayın Tarihi: 14/07/2013 19:46