Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

T.C. Anayasasi'Nin Başlangiç Metni Ve Bazi Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanunun 13. Maddesi

T.C. ANAYASASI'NIN BAŞLANGIÇ METNİ ve BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUNUN 13. MADDESİ
2005-01-18 08:44:35

Kanun No: 4121

Kanun Numarası: 4121 Kabul Günü: 23.07.1995
(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 26.07.1995 Sayı: 22355)

Madde 13- 07.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135 inci maddesinin üç, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler.
Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Okunma Sayısı: 2365
Yayın Tarihi: 29/04/2013 14:22